به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ ناصر طاهری در این خصوص اظهار داشت: مگس مدیترانه‌ای از سال ۹۶ وارد کرمان شده است و اولین بار از جنوب کرمان و از باغات مرکبات و پرتقال شروع شد.

وی افزود: این آفت میتواند تا ۲۰ کیلومتر پرواز کند و بیشترین موارد آسیب آن به میوه‌های سردسیری از جمله، انجیر، هلو، سیب، شلیل، قیصی، گلابی، انار، خرمالو و مرکبات است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان بیان داشت: زمان تغییر رنگ میوه‌ها، زمانی است که آفت مگس مدیترانه‌ای وارد میوه‌ها و باغات میشود.

طاهری افزود: سال گذشته ۳۵ درصد از باغات استان ازآفت مگس مدیترانه‌ای خسارت دیده است که امسال درصد خسارات به ۱۵ رسیده است و از میزان هزار هکتار این ۱۵ درصد جزئی است و بسیار کم است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان گفت: دفن میوه‌های آلوده، تله‌های فرمونی، استفاده از مایعات غیر شیمیایی، برداشت به موقع میوه‌های رسیده، خودداری از جابجایی میوه‌های سالم به مناطق آلوده، مشارکت بالای کشاورزان و شخم زمستانه برای ازبین بردن مهمترین راه‌های از بین بردن آفت مگس مدیترانه‌ای است.

وی بیان داشت: اقدامات ترویجی برای از بین بردن آفت مدیترانه‌ای انجام شده است و مشارکت کشاورزان در این مسیر مناسب بوده و سبب کاهش میزان آفت شده است.

طاهری تصریح کرد: مبارزه شیمیایی و سم پاشی هیچ تاثیری در از بین رفتن این آفت ندارد.

مهدی لطفعلی زاده مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان نیز گفت: در شمال استان کرمان اکنون بالغ بر ۳۱۲ هزار هکتار باغ وجود دارد که سالیانه ۵۵۰ هزار تن انواع میوه‌های سردرختی تولید و روانه بازار‌های مصرف میشود.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: