به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ جعفر رودری افزود: معین های اقتصادی این استان اجرای 273 پروژه در یک برنامه سه ساله ( سال های 97- 98 و 99) را قبول کرده اند که در این راستا طی سه سال 11 هزار و 700 فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد.

وی با اشاره به بررسی و راستی آزمایی 99 پروژه اقتصاد مقاومتی استان کرمان که معادل 34 درصد کل پروژه ها است، گفت: در این بررسی ها مشخص شد که 34 مورد به بهره برداری رسیده که در این زمینه نسبت به هدف گزاری انجام شده جلوتر بوده ایم و 6 مورد نیز متوقف شده است که به دستگاه های مربوطه اعلام شده است.

وی بیان کرد: 59 پروژه نیز در حال انجام بوده است و در حقیقت 96 درصد انطباق در راستی آزمایی پروژه های اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: سرمایه گذاری پیش بینی شده بنگاه های اقتصادی استان کرمان بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان  است که 41 هزار فرصت شغلی را ایجاد می کند.

رودری با اشاره به اینکه تاکنون 8 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی استان کرمان محقق شده است، گفت: این میزان سرمایه گذاری شامل 374 پروژه است و گویای این است که می تواند نقش مثبتی در اقتصاد استان کرمان داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: نقش 193 پروژه مربوط به نقش مسئولیت اجتماعی و معین های اقتصادی است و 210 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این زمینه انجام شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: