به گزارش خبرگزاری برنا کرمان؛ محمدجواد فدائی به مناسبت هفته سلامت در دیدار مدیرکل بیمه سلامت استان گفت: تعداد زیادی در مراجعات مردمی اظهار دارند که از عهده هزینه های درمانی شان بر نمی آیند؛ که خوشبختانه طرح‌های بیمه سلامت بسیار به آن‌ها کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طرح های حوزه سلامت به سمت عدالت اجتماعی است، تصریح کرد: به معنای واقعی بخشی از دولت الکترونیک در کشور راه افتاده و این دولت الکترونیک به معنای واقعی بوده و کار مردم به سرعت انجام می شود و امیدواریم که مردم این کارها را لمس کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان نیز در این دیدار گفت: یک میلیون و  ۸۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند که بیش از ۶۰ درصد جمعیت را شامل می شوند.  محمد جعفری با بیان اینکه ۸۵ درصد درمان در روستاها در قالب پزشک خانواده انجام می شود، با اشاره به طرح های آتی بیمه سلامت تاکید کرد: این بیمه اجباری خواهد بود و در سه گروه دهک شامل رایگان، نصف قیمت و پرداخت تمام حق بیمه تقسیم بندی می شوند و این بخش بندی به گونه ای است که اگر نیازمندان واقعی دفترچه رایگان گرفتند خدمات را هم رایگان دریافت می کنند و حتی حق ویزیت هم نمی پردازند.

مدیرکل بیمه سلامت استان با اشاره به سامانه ارجاع نسخه الکترونیکی اذعان کرد:حدود ۳ هزار‌و ۵۰۰ موسسه با موفقیت به سامانه ارجاع نسخه الکترونیکی متصل شدند و اگر با همین روند پیش رویم بزودی به یک مجموعه هوشمند تبدیل  خواهیم شد و حدود ۲۰ درصد در هزینه های درمانی صرفه جویی خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: