به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدجواد فدائی در پنجمین شورای برنامه ریزی و توسعه استان توافق های صورت گرفته در نشست ها و جلسات را لازم الاجرا دانست و عنوان کرد: صورت جلسه ای که نوشته می‌شود، کاملا روشن است و به امضای مدیران نیز می رسد.

وی خطاب به مدیران افزود: تنظیم این صورت جلسه به منزله ابلاغ آن به دستگاه‌ها است و مدیران باید بلافاصله، تصمیمات را عملیاتی و اجرایی کنند.

استاندار کرمان بر جذب اسناد خزانه، تهاتر مطالبات و بدهی دستگاه‌ها به پیمانکاران و پروژه هایی که باید واگذار شوند، طبق زمانبندی تعیین شده مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: مدیران دستگاه‌ها طبق برنامه نسبت به ارائه این گزارش‌ها اقدام کنند.