به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان در نظر دارد مجوز تاسیس آموزشگاه تعلیم رانندگی پایه سوم ویژه خانم ها در شهر کرمان به تعداد4 باب، شهرستان رفسنجان به تعداد یک باب و سیرجان به تعداد یک باب را به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.   

واگذاری مجوز تاسیس آموزشگاه فقط به نام بانوان امکان پذیر می باشد که دارا بودی سن حداقل 20 سال تمام، عدم اعتیاد به مواد مخدر، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی، نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری از شرایط عمومی واگذاری آموزشگاه رانندگی پایه سوم هستند.   

از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 16/08/1398 با مراجعه به اداره صدور گواهینامه و پروانه های پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان واقع در بلوار جمهوری اسلامی جنب پل راه آهن ضمن کسب اطلاعات بیشتر، درخواست خود را ارائه کنند.

 بدیهی است به کلیه درخواست ها بصورت یکسان و برابر ضوابط رسیدگی شده و مجوزهای مربوطه به افرادی که امتیاز بیشتری را کسب کنند واگذار می شود.

گفتنی است به درخواست هایی که بعد از تاریخ فوق ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.