به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ پورخاتون با بیان این‌که اهمیت توسعه‌ی کشت قراردادی محصولات زراعی با توجه به ارزش افزوده‌ی بیشتر و نقش حائز اهمیت آن و ارتقای بهره‌وری کشاورزی در زمینه‌های فنی و اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: «در راستای تحقق این هدف برای اولین بار در کشور زمینه‌ی انعقاد قرارداد کشت گندم دوروم که مورد نیاز مصرف در صنایع ماکارونی است در دستور کار قرار گرفته است».

وی افزود: «ضمن هماهنگی با مجری طرح گندم کشور و انجمن کارخانجات ماکارونی کشور و بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران، استان کرمان به عنوان یکی از پایلوت‌های مورد نظر برای اجرای کشت قراردادی گندم دوروم انتخاب شد».

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به این‌که تاکنون گندم دوروم توسط دولت خریداری می‌شده و از طریق اداره غله به کارخانجات تحویل می‌شد، بیان کرد: «به علت این‌که گندم دوروم نسبت به گندم مصرف نانوایی‌ها حساسیت کمتری دارد به این جهت مستقیما کارخانجات از گندم‌کاران، خریداری می‌کنند و با کشاورزان ارتباط مستقیم برقرار خواهند داشت».

وی خاطرنشان کرد: «محصول گندم به دلیل استراتژیک بودن نیاز به حمایت و کنترل از طرف سازمان جهاد کشاورزی دارد و در صورت فراهم شدن امنیت خرید این محصول، کشت قراردادی گندم هم در دستور کار دولت قرار می‌گیرد».