به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ کرامت امیر حیدری در این خصوص اظهار داشت: احداث جاده مستقیم رابر به کرمان یک امری استراتژیک در مسیر توسعه این شهرستان به شمار می‌رود که با احداث این جاده مسیر ۱۸۰کیلومتری کرمان به رابر ۷۰ کیلومتر کاهش می‌یابد.

وی گفت: احداث محور رابر – کرمان از سال ۹۰ آغاز شده و هم اکنون به اعتبار نیاز دارد.

فرماندار رابر درباره میزان پیشرفت جاده مستقیم رابر به کرمان گفت: بر اساس توافق با مجتمع معدنی و صنعتی مس درآلو عملیات خاک ریزی و خاک برداری آن انجام شده و قرار است بقیه مسیر را اداره راه و شهرسازی اجرایی کند.

وی افزود: ابنیه را نیز مجتمع معدنی و صنعتی مس در آلو به عهده گرفته همچنین در مسیرجاده سه و نیم کیلومتر تونل وجود دارد از این رو در تلاش هستیم تا برای برداشتن تونل متولی پیدا کنیم.

امیر حیدری گفت: بهره برداری جاده مستقیم رابر به کرمان به حدود ۲۰۰ میلیارد اعتبار نیاز دارد.

فرماندار رابر همچنین در رابطه با آسفالت جاده قد رودخانه رابر گفت: این پروژه از ۱۴ سال گذشته آغاز شده، اما این طرح برای بهره برداری همچنان نیازمند اعتبار است.

وی افزود: طی پیگیری دو ساله، پیمانکار سه کیلومتر این جاده را بدون یک ریال اعتبار آسفالت کرده است.