به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد جواد فدائی در هفدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر ملی کنوانسیون حقوق کودک در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان، تعدد قوانین را از مشکلات این موضوع برشمرد و بر هماهنگی دستگاه‌های مختلف جهت یکپارچگی قوانین تاکید کرد. وی با بیان اینکه در سال 72 ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، گفت: باید بتوانیم سازمان های بین المللی را نسبت به برخی قوانین و حقوق کودک در ایران قانع کنیم . استاندار کرمان با اشاره به مشکل تعدد قوانین در این حوزه تاکید کرد: گاهی وجود این قوانین زیاد، باعث سر درگمی و تناقض در حقوق کودک می شود که اگراین موارد رفع شود می توانیم بهتر وظایف خود را انجام دهیم. وی اظهار داشت: دستگاه های مختلف وظایف مختلفی را در زمینه احقاق حقوق کودک بر عهده دارند و امیدواریم در انبوه قوانین آن چیزی را که به نفع کودکان است را انجام دهیم.

فدائی افزود:امیدوارم جمع بندی این همایش به تصمیات خوبی منجر شود و ما شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: