به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدرضا علیزاده، با اشاره به تعامل و همکاری که بین  اداره کل فرهنگ و ارشاد و شهردای و شورای شهر کرمان در حوزه برنامه های فرهنگی و هنری وجود دارد  ،تصریح کرد :جامعه بدون فرهنگ و فارغ از تفکر و اندیشه چه نقشی می تواند ایفا نماید ؟ طبیعتا این جامعه پویایی لازم را ندارد. مردم از  شهردای و شوراهای شهر به همان اندازه که  برای ایجاد  خیابان، میدان و زیباسازی انتظار دارند برای خدمات فرهنگی نیز این انتظار را دارند.خوشبختانه در سال‌های اخیر رویکرد این دو نهاد شهری و تعامل در  برپایی برنامه های فرهنگی و هنری باعث شده که شاهد اتفاقات خوبی  در این بخش در شهر کرمان باشیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: هم فرهنگ و هنر افزود: سهم هر شهر به نسبت کوچک و بزرگ می تواند موثر باشد. باید نهادهایی ایجاد کنیم تا  در این خصوص در شهرها فعالیت کنند در جلسات شوراهای فرهنگ عمومی نیز بر اصل برنامه های فرهنگی و هنری تاکید شده است. دولت کار فرهنگی انجام نمی دهد بلکه ناظر و حمایت کننده است.

علیزاده گفت: در شهرهایی که اداره یا نمایندگی اداره فرهنگ و ارشساد وجود ندارد ، خود به خود فعالیت ها توسط مردم شکل می گیرد. تشکل ها و نهادها شکل می گیرد که باید حمایت از آن ها صورت بگیرد.

وی افزود: شهرداری ها  متولی امور فرهنگی شهر نیستند ؛ اما مسئولیت و برنامه فرهنگی و اجتماعی دارند و اقدامات شهرداری ها  باید بر مبنای ارزش ها و منابع فرهنگی و اجتماعی شهر باشد و هم در مسیر اقدامات و فعالیت های خود باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تصریح کرد:برای شناختن یک شهر شاخص های فرهنگی آن شهر را در نظر می گیریم در هر شهر چند موسسه فرهنگی و هنری، موسسه قرآنی ، کانون فرهنگی و هنری مساجد وجود دارد این تشکل ها و موسسات کمک می کند تا اتفاقات خوبی در نقاط مختلف شاهد باشیم.

علیزاده از شوراهای اسلامی شهرها خواست تا از روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها جهت حضور در جلسات دعوت نمایند تا زمینه زیر ساختارهای فرهنگی و هنری شهرها فراهم شود و در حصول به این هدف یعنی برنامه‌ریزی فرهنگی برای توسعه شهر ها بتوانیم موفق عمل نماییم.

وی در پایان به نقش شهرداری ها در انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران، جام باشگاه های کتابخوانی، شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر ،سینماها، پردیس های سینمایی گذرهای فرهنگ و هنر اشاره کرد و خواستار تعامل و همکاری  بین ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی  و شوراهای اسلامی شهرهای استان شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: