رقابت 298 کشتی گیر در مسابقات کشتی قهرمانی کشور در بیرجند برگزار شد این رقابت ها با حضور 500 کشتی گیر از 34 تیم کشور در سالن شهیدین قاسمی بیرجند است و تا عصر جمعه ادامه دارد. از خراسان جنوبی 2 تیم در این مسابقات حضور دارند.

لینک کوتاه خبر