به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ هادی هاشمیان اظهار کرد: این سه نفر متهمند با تشکیل یک گروه به همراه یک کارچاق کن برای انجام اقدامات غیرقانونی، رشوه گرفته اند .

هاشمیان افزود: یک نفر از سه کارمند دستگیر شده ،پست مدیریتی در اداره ثبت اسناد گنبدکاووس دارد .

این مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: این افراد در همکاری مشترک حفاظت و اطلاعات دادگستری و  اداره ثبت اسناد شناسایی و دستگیر شدند.

هاشمیان افزود: پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای گنبدکاووس در حال رسیدگیست و  4 متهم نیز برای تحقیقات بیشتر و کشف ابعاد اقدامات مجرمانه، فعلا بازداشتند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: