دومین دوره مسابقات ملی زیبائی اسب اصیل ترکمن دومین دوره مسابقات ملی زیبائی اسب اصیل ترکمن در شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.

لینک کوتاه خبر