به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ غلامرضا منتظری در نشست اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید گلستان که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد اظهار کرد: بین انتظارات و قلمرو محدودیت رابطه معناداری وجود دارد.

وی ادامه داد: امکانات و زیرساخت های استان گلستان با مدل تراز و معیار فاصله دارد.

منتظری گفت: اگر میخواهید استعداد ها به رشد انبوه برسد باید چتر حمایتی را بیشتر باز کنند و خوشبختانه در گلستان این کشش برای کوشش بیشتر وجود دارد.

وی تصریح کرد: پارک علم و فناوری باید در قلب شهر بوده تا امکان دسترسی بیشتری داشته باشد و به نظر میرسد مکان پادگان لشکر 30 فضای مناسبی برای پارک می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: