به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ دویست و پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به ریاست سید محمد مرتضوی و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر گرگان برگزار شد.

در این جلسه موضوع انتخاب حسابرس شهرداری برای سال های مالی منتهی به 96، 97 و 98 مطرح شد که 6 شرکت برای انجام حسابرسی رزومه اعلام نموده که از این بین 3 شرکت قیمت، رزومه و سوابق خود را ارائه دادند.

سید محمد مرتضوی رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با تاکید بر ضیق وقت در تعیین حسابرس در این خصوص اظهار کرد: شرکت منتخب بایستی قرار دادها و فرایند انجام کار در شهر های هم سطح با گرگان را ارائه نماید تا تایید شود.

در ادامه ناصر گرزین نائب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان پیشنهاد کرد یک شرکت انتخاب و مهلت چند روزه برای ارائه قراردادها به شرکت منتخب داده شود و در نهایت با موافقت اعضای شورای شهر یکی از شرکت ها که پایین ترین قیمت را پیشنهاد داده بود به عنوان حسابرس انتخاب گردید که تا پایان هفته بایستی قراردادهای خود را به شورای شهر ارائه نماید.

در ادامه لایحه مربوط به مساعدت مالی به مساجد در صحن شورای اسلامی شهر گرگان مطرح شد.

حسین ربیعی در خصوص این لایحه اظهار کرد: ارزش مالی مساعدت های در نظر گرفته شده بسیار پایین است و پیشنهاد میشود در مبلغ این مساعدت تجدید نظر صورت بگیرد.

وی ضمن انتقاد به پروسه های طولانی مساعدت مالی بسیار اندک به شهروندان از طریق ماده 17 بیان داشت: لازم است راهکاری در این خصوص ارائه شود تا این افراد زمان زیادی را در انتظار نامه نگاری های مختلف جهت دریافت مساعد اندک شورای شهر  نباشند.

در ادامه سید محمد مرتضوی نیز موافقت خود را نسبت به افزایش مساعدت مالی به مساجد اعلام نمود.

حسین رضاییان مدیر امور مالی شهرداری گرگان تصریح کرد: با توجه به بودجه در نظر گرفته شده، امسال کمک به مساجد نداریم بنابراین میتوانیم با توجه به دستورالعمل ماده 17 که طبق ابلاغیه وزارت کشور زیر مجموعه دستور العمل کمک ها محسوب میشود، به مساجد مساعدت داشته باشیم.

وی افزود: ماده 17، 2 درصد بودجه شهرداری را شامل میشود و باید ببینیم اعتبار در نظر گرفته شده برای دستورالعمل کمک ها چه میزان است که طبق آن مساعدت انجام خواهد شد.

در نهایت مقرر شد در هیئت رئیسه در این خصوص تصمیم گیری شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: