بارش کمک های مومنانه در روزهای پاییزی بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها در یازدهمین رزمایش مومنانه در استان گلستان 2 هزار بسته معیشتی را تهیه کرده است که قرار است بین نیازمندان سراسر استان توزیع شود. از ابتدای شیوع کرونا تا کنون 12 هزار سبد معیشتی در مجموع به ارزش 40 میلیارد ریال به همت این بنیاد در سطح استان توزیع شده است.

لینک کوتاه خبر