به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گلستان؛ تا پایان سال جاری ، متقاضیان پوشش بیمه رایگان ( اعم از صدور اولیه یا تمدید ) در صورت سکونت در شهر ، می توانند بدون ثبت درخواست ارزیابی وسع از پوشش بیمه پایه سلامت رایگان با اعتبار شش ماهه برخوردار گردند .بدیهی است این گروه از بیمه شدگان مطابق ضوابط جاری صرفا" امکان استفاده از خدمات بخش دولتی را خواهند داشت .

خانوار های متقاضی پوشش بیمه ایرانیان ( به منظور استفاده از خدمات موسسات خصوصی ) کماکان می توانند بر اساس خود اظهاری و پرداخت حق بیمه کامل و یا با درخواست ارزیابی وسع و نتیجه آن ( پرداخت 50 یا 100 درصد حق بیمه ) و رعایت ضوابط مربوط به دوره انتظار ، پوشش بیمه ایرانیان دریافت نمایند .

بیمه شدگانی که در حال حاضر از پوشش بیمه سلامت همگانی ( رایگان ) برخوردار می باشند نیز ، در صورت تمایل می توانند پس از ابطال دفترچه بیمه سلامت ، از پوشش بیمه ایرانیان برخوردار گردند و از خدمات بخش خصوصی بهره مند گردند .

ساکنین روستاها ، شهرهای زیر  20000 نفر و عشایر نیز می توانند تا پایان سال جاری بدون ارزیابی وسع پوشش بیمه روستاییان (رایگان ) با اعتبار شش ماهه دریافت و یا پوشش فعلی خود را در صورت اتمام اعتبار تمدید نمایند .

برای پیشگیری از ازدحام در دفاتر پیشخوان ، متقاضیان پوشش بیمه کماکان می توانند با مراجعه به آدرس : https://eservices.ihio.gov.ir/iscدرخواست خود را در سامانه ثبت وپس از انتخاب ، به پیشخوان مورد نظر مراجعه ودفترچه بیمه خانوار خویش را دریافت نمایند .

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: