ورزشکار گلستانی در لیگ دوومیدانی کشور به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از گلستان: بانوی گنبدی در ماده برش سه گام، درآخرین مرحله از مسابقات لیگ دو ومیدانی بانون ایران مقام قهرمانی را بدست آورد.

جواهر زمانی دو و میدانی کار جوان گنبدی در این مسابقات با ثبت رکورد 12 متر و 90 سانتی متر مقام قهرمانی را از آن خود نمود.

وی که در دو مرحله قبلی نیز عنوان نخست را بدست آورده بود، در مرحله آخر نیز ضمن کسب عنوان نخست قهرمانی لیگ برتر ایران در ماده برش سه گام را بدست آورد.

مرحله آخر لیگ برتر باشگاه های بانوان ایران با حضور 8 باشگاه به مدت دو روز به میزبانی شیراز برگزار شد.

همچنین زهرا قلیچ راد دیگر بانوی گنبدی نیز در ماده برتاب چکش عنوان چهارم را کسب نمود.

این دو ورزشکار گنبدی با تیم مقاومت بسیج ایران این عناوین را کسب کردند.