دوچرخه سوار گلستانی به مقام دوم لیگ دانهیل مردان کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری برنا از گلستان: مسابقات لیگ دانهیل در دارآباد برگزار شد و در بخش جوانان سعید باقری از زنجان برسکوی اول، محمد اردلان از کردستان بر سکوی دوم و محمدرضا رضایی از بوکان بر سکوی سوم ایستاد.

از تیم بزرگسالان حسین زنجانیان از تیم جانیت ایران برجایگاه اول، محمدنقی محمد نیا از استان گلستان دوم و امین تاکندی از تیم جانیت ایران بر جایگاه سوم ایستاد.