پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید صیاد شیرازی، چهارمین طرح عمرانی شهرداری گرگان در راستای بهبود عبور و مرور شهری است که کلنگ آن در پنجم مرداد ماه امسال به زمین زده شد. آخرین وضعیت این پروژه را در تصاویر مشاهده می کنید.