به گزارش خبرگزاری برنا، قاسم قندهاری معاون هنری و سینمایی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، افزود: فیلم "میم" به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان از تهران، اثر "ریشه در خاک" به کارگردانی سلمان باهنر از اصفهان و فیلم "از کی؟" به کارگردانی مریم سجادی نجف آبادی از اصفهان از جمله آثار رسیده به جشنواره است.

وی فیلم "قندنمک" و" باهم" به کارگردانی مولود نعمتی، " پروانه ای برای من" به کارگردانی مریم سجادی نجف آبادی را از دیگر آثار جشنواره پویانمایی اعلام کرد و گفت: فیلم "تردید" و "پول سیاه" به کارگردانی حسن خراسانی از اصفهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

قندهاری فیلم های "پیامبر رحمت(ص)" و "به زندگی ام قسم" به کارگردانی حسن علیرضایی از همدان را به عنوان دیگر آثار جشنواره پویانمایی معرفی کرد و افزود: فیلم "یک قطعه آسمان" به کارگردانی فاطمه خدیور هم به جشنواره ارسال شده است.

وی ادامه داد: فیلم "فرزندان آفتاب٣٤" به کارگردانی مسعود حمزه ای و " فرزندان آفتاب١٥" به کارگردانی علی احمدی از تهران هم به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

معاون هنری و سینمایی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در خاتمه یادآور شد: فیلم های "سوتفاهم" به کارگردانی بهمن زنگنه"، "کلیبپ نماز" و "تولد" به کارگردانی کولیوند، "امامرضا" به کارگردانی نعیمی و "فرصت" به کارگردانی شهرزاد مظفری نیز به دبیرخانه ارسال شده است.