به گزارش خبرگزاری برنا،دکتر حسن صادقلو در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، تصریح کرد: تحکیم خانواده مسئله بسیار مهمی است و باید به دنبال مسیرها و راهکار های آن باشیم.

وی افزود: در مسیر تحکیم خانواده مردم، نظام و نخبگان جامعه هر کدام مسئولیت هایی دارند که در طرح ها و اقدامات باید مدنظر قرار گیرد و از طریق عمل به این مسئولیت ها پایداری در خانواده اتفاق می افتد.

وی توجه به نظرات علمی در زمینه ازدواج و تحکیم خانواده را باارزش دانست و افزود: خوشبختانه در فقه اسلامی و در مبانی دینی ما تاکید بسیاری بر ازدواج و راهکارهای استحکام خانواده شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گلستان با اشاره به پژوهش راهبردی ازدواج جوانان و پایدار سازی مدیریت خانواده، گفت: باید پژوهش هایی که توسط پژوهشگران استانی صورت می گیرد مورد توجه باشد چراکه آنان شناخت دقیق تری نسبت به استان و منابع آن دارند.

دکتر صادقلو با بیان اینکه مدل های ایرانی و اسلامی در پژوهش و تحقیق باید مورد توجه قرار گیرد، خاطر نشان کرد: باید در تحقیقات و پژوهش ها نظارت دانشگاه به عنوان مرکزی علمی مورد توجه باشد و از پروپوزال های اجتماعی که پیش از این مورد بررسی قرار گرفته استفاده شود.

لازم به ذکر است در جلسه شورای فرهنگ عمومی پژوهشی با عنوان برنامه راهبردی ازدواج جوانان و پایدارسازی مدیریت خانواده مطرح شد که در آن زمینه های تسهیل در امر ازدواج، توانمند سازی و پایدار سازی نظام خانواده مورد بررسی قرار گرفته بود و اعضای حاضر در جلسه آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

گفتنی است سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده یکی از 10 اولویت شورای فرهنگ عمومی استان است.