به گزارش خبرگزاری برنا،؛مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: امسال در حالی در  45 هزار هکتار از اراضی غیر نسق گلستان شالی کشت شده که سطح زیر کشت اراضی نسق فقط 15 هزار هکتار است.

( به اراضی نزدیک رودخانه نسق و به اراضی بدون آب و دور از رودخانه غیر نسق گفته می شود)

عباسی افزود: کشت شالی در اراضی بدون آب علاوه بر اینکه بحران تنش آبی در استان گلستان را تشدید می کند برای کشاورز نیز از نظر آینده کشت تهدید محسوب می شود.

عباسی به کشاورزان توصیه کرد با توجه به کمبود بارش ها در گلستان بهتر است محصولاتی مانند آفتابگردان ، سویا، کنجد،ذرت علوفه ای و پنبه جایگزین کشت برنج شود.