به گزارش خبرگزاری برنا،محمدرضا حسن پور، کارشناس اداره هدایت نیروی کار و کاریابی و مشاغل خانگی گلستان گفت: در بحث مشاغل خانگی ۳۴۰ رشته در سامانه مشاغل خانگی در استان گلستان ثبت شده است و متقاضیان می توانند در سامانه مربوط به همین نام در سه بخش مستقل، تحت پوشش و پشتیبان ثبت نام کنند.

محمدرضا حسن پور افزود: به افرادی که در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام می کنند تسهیلات پنج میلیون تومانی با سود چهار درصد پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴، تعداد ۳۶۹ نفر تسهیلات دریافت کرده اند، تصریح کرد: در سال ۹۵ حدود ۷۲ نفر تاکنون به بانک ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند.