به گزارش خبرگزاری برنا، مدیرکل بهزیستی استان گلستان گفت: 290 کودک بین سه تا 18 سال در این مراکز زندگی می کنند.

رحمانی افزود: بهزیستی گلستان برای نگهداری هر کودک دو میلیون و 750 هزار در گلستان یارانه پرداخت می کند.

وی ادامه داد: 280 کودک هم نزد خانواده ها در گلستان نگهداری نگهداری می شوند.

به مناسبت هفته بهزیستی بیست ونهمین مرکز نگهداری فرزندان در گلستان در شهرستان بندرترکمن بهره برداری شد.