به گزارش خبرگزاری برنا،معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت:خرید تضمینی وش پنبه در گلستان را سازمان تعاون روستایی استان انجام می دهد و بر اساس نرخ گذاری دولت امسال هر کیلوگرم  وش با قیمت 29هزار و 325ریال خریداری می شود.

مهندس سهرابی پیش بینی کرد:حدود 22هزار تن وش پنبه از زمین های زیر کشت در استان برداشت شود.

وی سطح سبز پنبه گلستان را 10هزار و 570هکتار اعلام کرد و اضافه کرد:خرید این محصول از کشاورزان استان طبق کیفیت وش و فقط با معرفی نامه صادره از طریق مراکز جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

پنبه به سبب اهمیت و نقش موثر در اقتصاد کشورها به طلای سفید معروف است و گلستان به سبب حاصلخیزی خاک و آب و هوای مساعد برای تولید پنبه مرغوب و فراوان،روزگاری به عنوان سرزمین طلای سفید شهرت داشت.