به گزارش خبرگزاری برنا، سرپرست اداره امور دام جهاد کشاورزی گرگان گفت: توزیع این محصولات با هدف کنترل قیمت در بازار مصرف گرگان انجام شده است.

میرزایی گفت : با توجه به زمان تغذیه دستی زنبورها و نیاز زنبورداران به شکر به ازای هر کلنی مقدار ۵۰۰ گرم شکر در اختیار زنبورداران قرار گرفت.