به گزارش خبرگزاری برنا،معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت : سطح کشت امسال تاکنون 26 هزار هکتار از پارسال بیشتر شده است.

سهرابی با بیان این که  کشاورزان تا پایان آبان برای کاشت کلزا فرصت دارند افزود: کشاورزان برای کاشت کلزا در 60 هزار و 502 هکتار قرار داد کشت بسته اند.

وی ادامه داد: بارندگی خوب ده روز گذشته  ، رطوبت کافی زمین و هوای مناسب استقبال کشاورزان  برای کاشت کلزا را بیشتر کرده است .

سهرابی گفت:  نظر به اینکه مزارع کلزا 20 تا 30 روز زودتر از مزارع گندم برداشت می شوند کشت دوم محصولات در فصل بهار و تابستان بموقع انجام شده و موجب افزایش 30 درصدی تولید غلات می شود.

بیشترین کلزای کشور در گلستان تولید می شود و تولید روغن مهمترین کاربرد کلزاست.