به گزارش خبرگزاری برنا؛ مدیر عامل شرکت گاز گلستان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گفت: با قطع گاز در صنایع پرمصرف و دوگانه سوز و جایگاه های سی ان جی و تعطیلی مدارس روزانه بیش از 3 میلیون متر مکعب گاز صرفه جویی و برای تامین گاز مشترکان خانگی به استان مازندران فرستاده شد.

صفرعلی جمال لیوانی افزود: صرفه جویی یک درجه ای گاز مشترکین خانگی می تواند موجب وصل گاز یک اشتراک خانگی در نقطه ای دیگر شود.