به گزارش خبرگزاری برنا؛ رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان امروز گفت :  به 20 هزار تن مرکبات در 6 هزار هکتار باغ استان خسارت وارد شد.

مختار مهاجر افزود: پنج هزار هکتار درخت زیتون هم سرمازده شدند و سال آینده به بار نمی نشینند.

وی ادامه داد: یک هزار و 500 هکتار توتون هم کامل خسارت دید.

 برف روزهای گذشته 203 میلیارد تومان به محصولات کشاورزی در گلستان خسارت زد.