به گزارش گروه گوناگون خبرگزاری برنا؛ در این کشور برای فرار از سربازی با زنان مسن ازدواج می کنند. بسیاری از پسران جوان اوکراین برای فرار از خدمت دوساله سربازی ،ترجیح می دهد تا با مادربزرگها ازدواج کنند!

در تازه ترین مورد یک جوان 22ساله اوکراینی با خواهر مادربزرگ پیر خود ازدواج کرد تا به سربازی نرود.

در قوانین اوکراین، ازدواج مانع از رفتن واجدین شرایط سربازی به دوره خدمت ضرورت نظام وظیفه می شود.

انتشار این مطلب جهت سرگرمی مخاطبین خبرگزاری برنا در خروجی این سایت بارگذاری شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: