راه سلامت جامعه از مسیر دوچرخه میگذرد ،بخشی از آلودگی هوای شهر اراک به دلیل توسعه زیرساخت های خودرو محور و افزایش خودرو ها می باشد.بهبود کیفیت هوای شهر اراک که بخشی از آن صنایع و بخش دیگر وسایل متحرک هستد یکی از دغدغه های اصلی شهروندان و فعالین محیط زیست شهر اراک بوده و هست. از این رو میتوان به یکی از راهکارهایی که عضو موسسه زیست محیطی محافظان طبیعت ارائه داده اشاره کرد کمپینی که از شهر اراک شروع شد و در تمام شهر های ایران ریشه دواند کمپپین سه شنبه های بدون خودرو،با توجه به وضعیت توپوگرافی، میانگین مسافت سفر، شرایط جوی اراک پتانسیل بالایی برای توسعه زیرساخت های دوچرخه سواری دارد که باتوجه به مطالبات شهروندان، فعالین محیط زیست و دوچرخه سواران شورای شهر اراک و شهرداری اراک با مطالعه شهر شروع به احداث مسیر های ویژه دوچرخه کرده اند که در حال حاضر حدود ده کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در شهر اراک احداث شده است.البته به دلیل آسیب پذیر بودن دوچرخه و قرارگیری در معرض مخاطرات گوناگون، که از بدون حفاظ بودن این وسیله و همچنین مدل ایستایی آن نشات می گیرد، مسایل مرتبط با ایمنی در این زمینه بسیار پر اهمیت است .که با رعایت ضوابط استاندارد، ایمنی دوچرخه سواران در مسیرهای دوچرخه سواری افزوده و از مخاطرات موجود در تردد دوچرخه کاسته شود.

لینک کوتاه خبر