به گزارش گروه گوناگون خبرگزاری برنا؛ برای بسیاری از مردم پیش می آید که صبح با حالت خواب آلودگی سوار مترو می شوند و هنگامی که می نشینند احساس سنگینی پلک آن ها را ترغیب می کند تا بخوابند اما استرس جا ماندن از ایستگاه مورد نظر خود مانع خواب آن ها می شود و تا آخر زمان کاری با خواب آلودگی کار می کنند اما مردم ژاپن برای این مسئله راه حلی پیدا و آن را عملی کردند.

بر اساس این گزارش، در متروهای ژاپن کلاه و کاغذهایی وجود دارند که زمانی که فردی احساس خواب آلود بودن داشت، ایستگاه مقصد خود را روی کاغذ می نویسد و روی کلاه می گذارد و اگر خواب باشد، هنگامیکه به ایستگاه برسد، افراد دیگری که در مترو هستند، او را بیدار می کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: