اصحاب رسانه از یادمان شهدای مریوان و سروآباد بازدید نمودند .

لینک کوتاه خبر