خصیــل دشت (خصیب دشت) از ییلاقات خوش آب و هوای شهرستان امــلش است. این روســـتا که از روســـتاهای بخش رانکوه امــلش محسوب می‌شود، بیشتر اهالی روســـتای خصیــل دشت به شغل دامــداری مشغول هستند. البته در حال حاضر به علت پدیده مهاجرت به شهرها، ساکنین آن نسبت به گذشته کمتر و کمتر شده و خانواده های اندکی در این منــطقه سکـــونت دارد. که این خود یکی از دلایل بکر بودن این ناحیــه از طبیعت می باشد. این ناحیــه، همچون همه ییلاقات شهرهای گیلان دشت‌های وسیع و سربزی دارد که در نیمه دوم سال همواره از برف پوشیده است. خصیــل‌دشت بکر و جــاده دسترسی به آن در نزدیکی به مرکز خاکی است.

لینک کوتاه خبر