کاروانسرای شاه عباسی ورده در یک کیلومتری شمال روستای ورده و در بخش فرقان واقع شده و در 40 کیلومتری شمال ساوه قرار دارد.این بنا با حیاطی مستطیل‌شکل، با چهار ایوان بنا شده که ورودی آن در قسمت شمالی حیاط قرار دارد. در وسط سه جبهه دیگر حیاط ایوان‌هایی است که در کنار آنها در هر طرف دو تاقچه و در وسط ضلع مقابل درگاه ورودی که اتاق‌های پشت ایوان‌ها دیده می‌شود. این اتاق‌ها دارای تاقچه و اجاق دیواری با دور کشو چاله کرسی در کف می‌باشند. در طرفین این ایوان‌ها تاق‌نماهایی وجود دارد که هر کدام دارای تاقچه‌ای در ضلع روبه‌رو و یک اجاق هستند. در چهار تاقنمای ایوان‌ها که در گوشه‌های اضلاع شرقی و غربی هستند، به طور قرینه ورودی‌هایی به طویله قرار دارد، این چهار طویله که در پشت تاق‌نماهای داخل‌ حیاط می‌باشند، به وسیله ایوان‌های بزرگ و اتاق پشت آن‌ها از هم تفکیک شده‌اند. سقف این طویله‌ها گنبد و بر روی چهار تاقی و تماما با آجر و به صورت تاق ضربی کار شده‌اند؛ به جز سه اتاق پشت ایوان‌های جنوبی و شرقی و غربی، اتاق دیگری جهت پذیرایی مسافران نبوده و مسافران ایوانها مجبور بودند در تاق‌ نماهای داخل حیاط و داخل طویله به سر ببرند.

لینک کوتاه خبر