طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل غیرضروری از ساعت ۱۸ در مشهد اجرا شد.

لینک کوتاه خبر