با اجرای محدودیت های کرونای در شهر تبریز مردم این شهر نیز با همکاری حداکثری تلاش میکنند تا با رعایت محدودیت ها در ریشه کنی این بیماری کادر درمان را همراهی کنند.

لینک کوتاه خبر