نشست مشترک وزارت کشور ، وزارت نفت و وزارت نیرو در خصوص مدیریت مصرف سوخت زمستانی با حضور سه وزیر مربوطه در محل وزارت کشور برگزار شد .

لینک کوتاه خبر