به گزارش برنا؛ در مقاله ای منتشر شده در ژورنال Astrobiology گزارش شده است: متخصصان نجوم کشف کرده اند که فضای داخلی مریخ می تواند حیات میکروبی را تأمین کند و انرژی و تمام مواد لازم را برای آن فراهم کند.

کارشناسان ترکیب شیمیایی شهاب سنگ هایی را که بر سطح مریخ و زمین افتاده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، معلوم شد که این سنگ ها اگر به طور مداوم با آب در تماس باشند، قادر به تولید مواد جانبی مهم برای فعالیت حیاتی میکروارگانیسم ها هستند، مانند آنچه در اعماق زمین زندگی می کنند. داده ها نشان می دهد که بیشتر فضای داخلی سیاره سرخ بالقوه برای موجودات زنده مناسب است.

در طی یکی از واکنشهای احتمالی، رادیولیز عناصر رادیواکتیو در سنگها با آب واکنش نشان می دهند، که به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می شود.

هیدروژن در آب زیرزمینی باقیمانده حل می شود، در حالی که مواد معدنی مانند پیریت با جذب اکسیژن آزاد مواد معدنی سولفات را تشکیل می دهند.

میکروب ها می توانند هیدروژن محلول را به عنوان سوخت جذب کرده و از اکسیژن ذخیره شده در سولفات ها برای "سوزاندن" این سوخت استفاده کنند.

این مطالعه نشان داد که عناصر رادیواکتیو مانند توریم، اورانیوم و پتاسیم در چندین نوع مختلف از شهاب سنگ های مریخ و همچنین مواد معدنی سولفید قابل تبدیل به سولفات و سنگهایی با فضای متخلخل کافی برای به دام انداختن آب وجود دارد. این مقاله تأیید کرد که مریخ ممکن است شرایطی مناسب برای وجود حیات داشته باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: