Hadi Moadab

باحضور هنرمندان ایرانی، افغانستانی، پاکستانی و لبنانی و به همت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد چراغ رویداد ملی ماه امت در این جهانشهر روشن شد. در این مراسم هنرمندان افغانستانی، پاکستانی، لبنانی و ایرانی در منقبت حضرت علی(ع) به اجرای برنامه هایی همچون سرود، قوالی، مناجات خوانی می پردازند.

نظر شما