به گزارش گروه اجتماعی برنا ، نفتکش حامل نفت ایران روز یکشنبه گذشته پس از برخورد با یک کشتی فله بر چینی در دریای شرق چین، آتش گرفت .سرنشینان این نفتکش بیش از یک هفته است میان دودو آتش گرفتارند و تاکنون جسد چند تن از آنها کشف شده است .

تلاش برای امداد و رسیدن به این دریانوردان و در صورت زنده بودن نجاتشان همچنان ادامه دارد.

32