به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این فرود به خاطر مسافر مست و عروسک پلاستیکی مستهجن او بود. 

شرکت هوایی Jet2 اطلاع داد که مرد مست بوده و مصرف نوشیدنی الکلی را که در فرودگاه خریده بود، در هواپیما ادامه داد. 

خدمه پرواز رفتار او را نامناسب و خشن دانسته و فرود اضطراری در فرودگاه انجام دادند. 

پس از این فرود ، نام مسافر به لیست سیاه وارد شده و او هیچ گاه نمی تواند از خدمات این شرکت هوایی استفاده کند.