به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس اتاق اصناف همدان با بیان تعطیلی بازار صحت ندارد و کسبه در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: بازاریان همدان هیچ گاه در زمین دشمن بازی نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه بازاریان ما اسلامی و انقلابی هستند، گفت: بازاریا متدین همدان همواره دنباله‌رو رهنمودهای مقام معظم رهبری و نگهبان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

رئیس اتاق اصناف همدان با تأکید بر اینکه بازار هرگز همراه با دشمنان نخواهد شد، ادامه داد: در این روزها هیچ واحد صنفی تعطیل نبوده است و امروز نیز مانند گذشته فعالیت معمولی خود را آغاز کرده است.

وی گفت: پیام بازار روشن و واضح است و باید دشمنان بدانند هرگز موفق نخواهند شد در صفوف به هم پیوسته مردم به ویژه بازاریان در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رخنه ایجاد کنند.