به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده امروز شنبه در سفری یک روزه به استان همدان در جریان برخی برنامه های انجام شده در این استان قرار خواهد گرفت.

ابتکار در این سفر یک روزه ابتدا با حضور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان که به ریاست استاندار همدان تشکیل خواهد شد، در جریان اقدامات انجام شده قرار خواهد گرفت.

بازدید از اورژانس اجتماعی، جلسه با سمن های فعال حوزه خانواده و احزاب با موضوع مسائل روز و بازدید از روستاهای هدف گردشگری استان همدان نیز در سفر یک روزه معاون رئیس جمهور به استان همدان گنجانده شده است.