به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس هیات نابینایان و کم بینایان همدان اظهار داشت: در حالیکه حمید اسلامی دونده مستعد همدان در بازی های پاراآسیایی پنجشنبه گذشته به طلای ماده پنج هزار متر مردان رسید، کمیته داوران مسابقات حمید اسلامی را از دور بازی های این ماده حذف کرد و مدال طلای او به ورزشکار ژاپنی رسید.

وی اضافه کرد: حمید اسلامی به عنوان نفر اول از خط پایان عبور کرد و حتی با پرچم ایران نیز دور افتخار زد اما در نهایت با رای داوران از دور مسابقات حذف شد.

سهیلی خاطرنشان کرد: داوران این پیکارها مدعی شدند که اسلامی در مسیر مسابقه دست نفر همراه خود را کشیده و جلوتر از او حرکت کرده است.

وی یادآور شد: سایر دونده ها فیلم رقابت حمید اسلامی در ماده پنج هزار متر را بازبینی کرده و معتقد بودند که در حق او اجحاف شده است.

رئیس هیات نابینایان و کم بینایان همدان افزود: البته بازپس گرفتن مدال طلای این ماده هم چیزی از ارزش ها و تلاش های حمید اسلامی ورزشکار همدانی کم نمی کند.

حمید اسلامی پیش از این مدال طلای ماده 1500 متر مردان کلاس T11را کسب کرده بود.