به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان افزود: این استان در اجرای طرح ها و دستیابی به برنامه ها با هدف گذاری حرکت کرده و دستاوردهای قابل قبولی دارد.

وی با بیان اینکه عملکرد ارایه شده توسط استاندار همدان نشان می دهد که در استان موفق بودید و این امر در توسعه پایدار و نگرش همه جانبه بسیار موثر است تا تحرک خوب و ادامه داری داشته باشید.

وی افزود: همدان در همه زمینه ها در سطح ملی می تواند مطرح و الگو باشد.

ابتکار با بیان اینکه در اجرای اقتصاد مقاومتی مباحثی که در استان همدان مطرح بوده بیانگر تحول در استان است افزود: از زمان ابلاغ این برنامه توسط رهبر معظم انقلاب تحولی را شاهد بوده ایم که درون زا بودن اقتصاد که تحول بزرگی در کشور رخ داده است.

گفتنی است، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سفر یک روزه به استان همدان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان شرکت کرد و پس از آن از اورژانس اجتماعی شهر همدان بازدید خواهد کرد.

وی سپس نشستی با سمن های فعال حوزه خانواده و احزاب خواهد داشت و بازدید از روستاهای هدف گردشگری استان و حضور در برنامه خانواده صداوسیمای مرکز همدان از دیگر برنامه های سفر یک روزه ابتکار به همدان است.