به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معصومه ابتکار روز شنبه در حاشیه سفر یک روزه خود به همدان در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در تهیه و تدوین این لایحه هماهنگی مناسب صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: لایحه منع خشونت علیه زنان به اصل تعریف ها و ابعاد خشونت می پردازد و یک جنبه پیشگیرانه و بازدارنده برای تعریف جرائم و مجازات ها دارد.

وی بیان کرد: قوانین علاوه برجنبه بازدارندگی انضباط اجتماعی را به دنبال دارد.

ابتکار ادامه داد: اهتمام دولت نسبت به خانواده در ارتباط با شناسایی آسیب ها و کاهش آنها با هدف تقویت بنیان های خانواده ایرانی از هدف های مهم این لایحه است.

وی اظهار داشت: لایحه تامین امنیت اجتماعی یا منع خشونت علیه زنان همه ابعاد جامعه را در برمی گیرد و به ارتقا، تعالی و آرامش جامعه کمک می کند.