به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون استاندار و فرماندار ویژه ملایر نیز با اشاره به اینکه با اطلاع رسانی درست بسیاری از مشکلات قابل حل است تصریح کرد: اهتمام و‌ جدیت اصحاب رسانه در راستای رفع نا‌کارآمدی  مدیران یک ظرفیت بالفعل است که ضروریست از آن بهترین استفاده را داشته باشیم.

باب الله فتحی با اشاره به اینکه رسانه‌ها پل ارتباطی بین مسئولان و مردم هستند تاکید کرد: مدیران و روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف به پاسخگویی به مطالبات خبرنگاران هستند.

فتحی کسب موفقیت‌ها و عملکرد خوب در دستگاه‌های اجرایی را ثمره تعامل و اطلاع رسانی مطلوب دانست و خواستار حمایت همه ارگان‌های اجرایی شهرستان از نشریات محلی شهرستان شد.

فرماندار ویژه‌ ملایر با تاکید بر اینکه  هر گونه دعوت گزینشی و توهین به خبرنگاران از سوی روابط عمومی‌ها و‌ مدیران دستگاه‌های اجرایی قابل قبول نیست اظهار داشت:  روابط عمومی‌ها و مدیران ارگان‌های اجرایی باید نقد پذیر باشند.

وی با اشاره به شرایط کنونی جامعه و اینکه دشمنانبه دنبال فاصله انداختن و ایجاد اختلاف بین مردم و نظام و نا‌امیدی ملت هستند خواستار اهتمام بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی و روابط عمومیها در حمایت و بیان خدمات و اقدامات ارزنده دولت شد.