به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛  ناصر سلمان پور رئیس اورژانس115 شاهرود گفت: این حادثه به علت نشست گاز مونوکسید کربن ناشی از سوخت غیر ایمن آبگرمکن رخ داد.
وی افزود: در این حادثه متاسفانه پدر، مادر و کودک چهار ساله شان جان باختند.