به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی، نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران که کلیه استان ها در آن شرکت دارند و توان مندی های گردشگری و صنایع دستی خود می پردازند که عصر امروز محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی با حضور در غرفه های خراسان جنوبی حضور یافت. گفتنی است نمایشگاه بین المللی گردشگری  از ۲۳ لغایت ۲۶بهمن ماه ۹۷

در تهران برپا است.